Keurmerken

All Service Partner is door te voldoen aan de OSB verplichtingen op het gebied van naleving CAO, wetgeving en werkwijzen, NEN 4400-1 gecertificeerd.

Voor de inzet van personeel is de keuring door de Stichting Normering Arbeid (SNA)een belangrijke factor. Hierdoor wordt de betrouwbaarheid in dienstverlening voor zowel de klant als het personeel bewerkstelligd en gewaarborgd. All Service Partner houdt rekening met het milieu. Hierdoor maken wij uitsluitend gebruik van materialen, machines en middelen die in harmonie zijn met het milieu.

OSB Keurmerk

Bij OSB – Keurmerk bedrijven zijn opdrachtgevers ervan verzekerd dat deze bedrijven brede vakkennis hebben, de administratie op orde hebben, belasting en premies betalen, eerlijk zaken doen en over de juiste verzekeringen beschikken. Het OSB – Keurmerk voor de schoonmaak- en glazenwasserbedrijven bestaat uit drie onderdelen: de NEN 4400-1 norm, de Code Verantwoordelijk Marktgedrag en enkele schoonmaakspecifieke eisen. .

Hieronder een toelichting op de drie delen waar het OSB-Keurmerk uit bestaat:

 1. De NEN 4400-1 norm; NEN 4400-1 is een nationale norm. Deze norm stelt eisen aan in Nederland gevestigde (onder)aannemers van werk over de afdracht van belastingen en sociale premies en het gerechtigd zijn van medewerkers tot het verrichten van arbeid in Nederland. Het doel van de norm is het beperken van het risico voor opdrachtgevers op verhaal en boetes van de Belastingdienst, de Arbeidsinspectie en andere overheidsinstanties.
 2. De Code Verantwoordelijk Marktgedrag;de doelstelling van de code is onder andere de verbetering van de kwaliteit van de gehele sector, maar ook de verbetering van de arbeidsomstandigheden van het personeel.
 3. Specifieke OSB-eisen die onder andere betrekking hebben op de communicatie met medewerkers,kwaliteitsborging van werkzaamheden, het beschikken over een adequate aansprakelijkheidsverzekering en het naleven van de CAO.

Algemene Voorwaarden OSB

SNA Keurmerk

Ondernemingen die het SNA – keurmerk mogen voeren, moeten voldoen aan de gestelde eisen in de NEN 4400 norm. Deze norm is ontwikkeld voor Nederlandse (NEN 4400-1) en buitenlandse ondernemingen die zich op de Nederlandse markt begeven (NEN 4400-2) en die arbeid ter beschikking stellen en/of werk aannemen. De ondernemingen in het register van SNA worden periodiek gecontroleerd en alleen opgenomen als zij voldoen aan de gestelde eisen.

Het SNA – keurmerk is ontwikkeld om de risico’s van in leners van arbeid en opdrachtgevers van werk te beperken. Op basis van de huidige wetgeving lopen deze partijen het risico dat zij aansprakelijk worden gesteld voor verplichtingen uit arbeid die door de uitlener of (onder)aannemer niet zijn voldaan. Bedrijven met het SNA – keurmerk worden periodiek gecontroleerd op hun verplichtingen uit arbeid, waardoor het risico voor de in lener en uitbesteder van werk wordt beperkt.

De ondernemingen met een SNA – keurmerk worden beoordeeld op hun verplichtingen uit arbeid, te weten:

 • De identificatie van de onderneming;
 • De aangifte en afdracht van (in Nederland) verschuldigde loonheffingen en omzet – belasting;
 • Loonbetaling niet in strijd met de Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag;
 • Het uitvoeren van identiteitscontrole en controle op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland;
 • Het voorkomen van risico’s op aansprakelijkstelling en boetes voortvloeiend uit in- en doorlenen of uitbesteden van werk.

Dit alles met inbegrip van het administreren en bewaren van de vereiste documenten.

Algemene Voorwaarden SNA

EU-Ecolabel

Het EU Ecolabel is het Europese milieukeurmerk voor non food producten en diensten, met als doel om duurzamere productie en consumptie te stimuleren. Het keurmerk is erkend door alle landen van de Europese Unie en door Noorwegen, Liechtenstein en IJsland. Producten en diensten met het EU Ecolabel zijn geproduceerd met een lagere milieubelasting van:

 • grondstoffen
 • energie
 • water
 • schadelijke stoffen
 • afval
 • verpakking

EU Ecolabel kent een groot aantal productgroepen, van allesreinigers tot zeepproducten.

 

Referenties

All Service Partner heeft vele jaren ervaring met grote organisaties zoals Young Capital, VvE beheer Starrip en Covebo uitzendgroep.

Bekijk al onze klanten

2022 All Service Partner ®